Podatkovne baze lahko hitro analizirate z uporabo teh orodij

V današnji digitalini dobi smo vsak trenutek obdani z nepreglednimi množicami podatkov in informacij. Te smo se naučili bolj ali manj uspešno obvladovati s pomočjo računalniško podprte sodobne tehnologije in jih oblikovali v podatkovne baze. To so urejene zbirke oz. nizi podatkov, ki so med seboj povezani in shranjeni na določenem nosilcu podatkov. Baze podatkov se nenehno spreminjajo, nadgrajujejo in povečujejo, saj se povsod po svetu v industriji, proizvodnji in vseh dejavnostih nenehno beležijo in generirajo ogromne količine novih informacij. Za nadaljnjo uporabo je zbrane podatke in podatkovne baze mogoče analizirati z naslednjimi orodji:

Zenon Analyzer

Omogoča enostavno pridobivanje podatkov iz različnih podatkovnih baz, njihovo obdelavo, analizo in pripravo končnih poročil. Uporablja se v različnih industrijah, s pridobljeno analizo pa je mogoče uspešno nadzorovati in izboljšati kvaliteto proizvodnje. Analizirane podatkovne baze omogočajo znižanje proizvodnih stroškov. Je enostaven za uporabo tudi za manj napredne uporabnike, ki niso vešči programiranja, saj ne zahteva posebnega predznanja. Mogoče ga je povezati z različnimi podatkovnimi bazami in programskimi platformami ter opraviti poglobljene analize poslovanja. Na podlagi analizirane podatkovne baze pripravi poročila, ki so osnovana na vnaprej pripravljenih predlogah, z njim pa lahko enostavno primerjate delovanje posameznih proizvodnih sistemov, porabljene stroške in druge parametre, ki so predmet vašega zanimanja.

Triglif OLAP

Je cenovno dostopen sistem za analizo podatkov za vsa podjetja, ki želijo izboljšati svoje poslovanje. Analiza podatkovne baze je poglobljena, saj je podatke mogoče razvrstiti v posamezne kategorije, kar omogoča več dimenzijsko analizo podatkov. Orodje zagotavlja veliko stopnjo prilagodljivosti pri pripravi poročil o analizah ter omogoča učinkovito obdelavo ogromnih količin informacij. Premišljene programske rešitve omogočajo hitro iskanje bistvenih informacij v na videz nepreglednih množicah nepomembnih podatkov. To analitično orodje se z lahkoto kosa z najsodobnejšimi sistemi poslovnih inteligenc, je pa veliko dostopnejše za povprečnega uporabnika. Priprava poročil je po želji lahko tudi avtomatizirana, orodje pa vam jih samodejno pošlje v e-poštni nabiralnik, če izberete to funkcijo. Spletni prikaz je individualiziran in prilagojen posameznemu uporabniku.

BI Studio desktop

Je napredno analitično orodje za zahtevne in obširne analize podatkovnih baz, ki jih prikaže v dinamičnih tabelah. Tako imate zmeraj pod kontrolo vse komponente poslovanja vašega podjetja. Vsako analizo je mogoče shraniti in deliti z ostalimi uporabniki, kasneje pa jo lahko osvežite in posodobite z novimi aktualnimi podatki. Podatkovne baze lahko s pomočjo tega orodja analizirate le v nekaj trenutkih, pridobljene rezultate pa vizualizirate v obliki dinamičnih grafikonov. S tem vam občutno olajša primerjavo podatkov po letih, lokacijah itd. Omogoča tudi izdelavo finančnih poročil, ki jih lahko enostavno shranite, dopolnjujete in izvozite v različnih oblikah za nadaljnjo obravnavo.

 

Avtor prispevka: