Najbolj iskani poklici z visoko izobrazbo so …

 

  1. Inženirji elektrotehnike in strojništva

Delovni procesi so danes predvsem v tovarnah vse bolj avtomatizirani in človeško delovno silo so marsikje že začeli uspešno nadomeščati roboti. Posledično je v elektro in strojni industriji vedno večja potreba po znanju, kako nadzorovati, programirati in upravljati robote. Najbolj iskani poklici z visoko izobrazbo so tako s strokovnega področja avtomatizacije in visoke tehnologije v strojništvu in elektrotehniki. Zaposleni so v različnih industrijskih panogah, obrti, trgovini pa tudi v negospodarskih dejavnostih. Tam so zadolženi za razvoj mehanskih elementov, računalniških sistemov, po katerih delujejo roboti ter nadgradnjo programske in strojne računalniške opreme.

Inzenirji-elektrotehnike-in-strojnistva

  1. Informatiki in programerji

Računalniki so postali del našega vsakdanjega življenja, kar je očitno v informatizaciji zdravstva, šolstva, trgovine, prometa in številnih drugih sektorjev. Najbolj iskani poklici z visoko izobrazbo so s področja računalništva, informatike in programiranja, saj so usposobljeni za izdelovane in upravljanje kompleksnih sistemov in baz podatkov – npr. elektronske napotnice, plačevanje prevoza preko SMS sporočil, spletno nakupovanje in plačevanje itd. Informatiki in programerji so najbolj iskani poklici z visoko izobrazbo v vseh javnih in zasebnih sektorjih tako v Sloveniji kot po svetu.

  1. Zdravniki in zobozdravniki

Poklici s področja medicine so na trgu zmeraj zelo iskani, saj zahtevajo dolgotrajno in težko šolanje in pot do naziva. Najbolj iskani poklici z visoko izobrazbo so tudi zato, ker se prebivalstvo vse bolj stara, povečuje se število kroničnih bolezni, ljudje pa se vedno bolj zavedamo tudi pomena preventive in zgodnjega odkrivanja bolezni. Podobno velja tudi za poklice zobozdravnikov in specializantov s področja zobozdravstvene stroke.

  1. Medicinske sestre in zdravstveniki

Potrebe zdravstvenih zavodov po zaposlovanju visoko izobraženega zdravstvenega kadra diplomiranih medicinskih sester in diplomiranih zdravstvenikov so že nekaj let v porastu, saj se povečuje potreba po skrbi za sočloveka. To so zelo dinamični najbolj iskani poklici z visoko izobrazbo, podobno kot pri zdravnikih pa so glavni razlogi za večje povpraševanje demografska slika svetovne populacije in kronične zdravstvene težave prebivalstva.

Medicinske-sestre-in-zdravstveniki

  1. Fizioterapevti in terapevti

Naloga fizioterapevtov je skrb za fizično dobro počutje in funkcioniranje ljudi, ki z leti ali zaradi različnih zdravstvenih težav postaja vse bolj omejeno. To so najbolj iskani poklici z visoko izobrazbo v domovih za starejše, bolnišnicah, zdraviliščih, v zavodih za otroke in odrasle z invalidnostjo, ambulantah in v športu. Zahteve po okrevanju in rehabilitaciji po boleznih ali poškodbah se namreč povečujejo, pacienti pa si želijo kakovostno in celostno obravnavo in pomoč. Podobno velja za področje duševnega zdravja, ki je v sodobnosti ogroženo zaradi socialnih in ekonomskih stisk ali zaradi različnih odvisnosti vse bolj ogroženo. Zato so vse bolj iskani poklici tudi psihologi, psihiatri in drugi strokovni delavci s področja terapevtskega svetovanja.

 

Avtor prispevka: