Vodovodne inštalacije

5 korakov do brezhibne vodovodne inštalacije

Vodovodne inštalacije so sistem cevi, ventilov, črpalk, merilnikov in drugih naprav, ki omogočajo pretok in distribucijo pitne vode v stavbah. Vodovodni sistem zahteva ustrezno načrtovanje in izvedbo ter redno vzdrževanje, da se zagotovi zanesljivo oskrbo z vodo. Brezhibne vodovodne inštalacije torej predstavljajo osnovo za vsak dom, zato je pred samo izvedbo pomembno, da razmislite, v katerih delih objekta boste potrebovali dostop do vode.

Načrtovanje vodovodne inštalacije

Izvedba vodovodne napeljave v objektu spada med grobe napeljave, torej jih vgradimo takoj, ko so končane nosilne stene.

Zaradi tega je pred začetkom gradnje zelo pomembno, da se izdela natančen in kakovosten načrt, ki bo zagotavljal maksimalno učinkovitost ter hkrati znižal stroške izgradnje.

Pri načrtovanju je potrebno pozornost nameniti smiselni razporeditvi prostorov – najbolj ekonomično je, da se sanitarije zgradijo vertikalno ali horizontalno ob kuhinji. S tem se skrajšajo razdalje vodov in posledično se porabi manj materiala. Pa ne samo to – krajše razdalje in manjše število vodov zagotavljajo tudi zanesljivejše delovanje sistema ter enostavnejša morebitna nadaljnja popravila.

Pozorni moramo biti tudi pri načrtovanju kanalizacije, saj je to nujen del hišne vodovodne inštalacije, ki skrbi za odvajanje odpadne vode iz umivalnikov, sanitarij in ostalih porabnikov. Od sanitarne opreme do vertikalnega voda naj bo čim manjša razdalja, saj se s tem izognemo zastajanju odplak v ceveh. Za hišno kanalizacijo se za priključitev na javni kanal uporabljajo posebne cevi z vsaj 2 % padcem.

V izogib zmrzali kanalske vode hišne kanalizacije je potrebno fazonske priključne kose položiti dovolj globoko v zemljo.

Pri načrtovanju vodovodnih inštalacij je treba upoštevati nekaj ključnih dejavnikov:

 • velikost stavbe
 • število uporabnikov
 • predvideno količino vode
 • tlak

Materiali za izvedbo

Za izvedbo vodovodne inštalacije je treba uporabljati kakovostne materiale, kot so npr. bakrene, PVC ali polietilenske cevi, ki so primerne za uporabo s pitno vodo. Pri priključevanju cevi je nujno upoštevati predpisane standarde in uporabiti primerne spojke in tesnila.

V zadnjih letih so vodovodne cevi doživele pravo preobrazbo in pravijo, da plastične cevi zdaj predstavljajo prihodnost vodovodnih inštalacij. Plastične cevi so tako nadomestile svinčene, bakrene in vroče pocinkane železne cevi, ki so sestavljale inštalacije v preteklosti. Sicer se nekateri še vedno odločajo za te vrste, vendar pa so te cevi težje ter bolj zapletene za montažo.

Nekaj prednosti plastičnih vodovodnih cevi:

 • Njihova življenjska doba zlahka dosega 50 let in več (odporne na korozozijo)
 • Prenašajo visoke temperaturne obremenitve (nekje do 95°C)
 • Ker težje prenašajo šume, rešujejo tudi težave piskanja v ceveh

Potek izvedbe vodovodne inštalacije

Vodovodni sistem je sestavljen iz treh glavnih delov:

 • Vhodni del

Zajema priključek na javno vodovodno omrežje ali lastno vodno črpališče

 • Notranji del

Poteka od vhoda in do posameznih notranjih izpustov. Obsega cevi, ventile in druge naprave, ki omogočajo pretok vode v stavbi. V tem delu je treba pozornost nameniti tudi namestitvi dovolj ventilov, ki bodo ob morebitnih kasnejših posegih olajšali popravila. Priporoča se tudi  namestitev regulatorja tlaka in vgradnjo dodatnega cirkulacijskega voda ali pa obtočne črpalke (ta poskrbi, da se topla voda v ceveh ne ohlaja)

 • Odtočni del

Zajema cevi in druge naprave, ki omogočajo odvod odpadne vode iz stavbe.

Preden se prične z izvajanjem vodovodnih del, mora biti končana pozidava nosilnih sten, ometov in estrihov. Šele za tem izvajalci za vodovodne inštalacije napeljejo vode s cevmi, katere morajo biti trpežne do te mere, da vzdržijo notranji pritisk vode. Odporne morajo biti tudi na kisline, visoke temperature in topila.

Položi se razvod cevi za mrzlo in toplo sanitarno vodo, istočasno pa se vgradijo tudi odtoki oziroma izvede se razvod za odtočne inštalacije.

Vodovodne cevi se po stenah vedno napelje navpično ali vodoravno. Montaža vodovodne inštalacije se lahko izvede tudi z obešanjem pod strop, kar je optimalno predvsem v kletnih prostorih.

Glede na izvedbo lahko vodovodne inštalacije delimo na:

 • pred-stenske (mogoča hitra in enostavna izdelava s prilagodljivim celotnim sistemom. Pogoste so predvsem pri adaptacijah napeljav v starejših objektih)
 • stenske  (rebraste cevi za vodo so napeljane v steni in ne ovirajo uporabe prostora. Njihova slabost je, da so za morebitna popravila težje dostopne)

Vse cevi pa morajo biti speljane do razdelilne omarice, ta pa je povezana z vodovodnim priključkom na vodomeru. Vodomer je zmontiran na primerno mesto (zidna niša ali talni jašek). Števec za vodo potem meri porabo vode v kubičnih metrih, kar je osnova za obračun mesečne vodarine.

Cevi za vodovod napelje podjetje za vodovodne inštalacije, priključek pa izvede komunalno podjetje. Zaradi tega cene priklopa na vodovod variirajo od občine do občine.

Na koncu inštalater opravi tlačni preizkus odtočnih cevi ter preizkus njihovih tesnosti.

Vzdrževanje vodovodnih inštalacij

Redno vzdrževanje je za vodovodne inštalacije ključnega pomena zaradi zagotavljanja zanesljive oskrbe z vodo ter preprečevanja puščanja in drugih težav. Priporočljivo je, da se cevi redno čistijo in preverjajo za morebitne poškodbe ali obrabo ter da se ventili in druge naprave redno servisirajo.

Montaža toplotne črpalke

Montaža toplotne črpalke je postopek, ki zahteva strokovno znanje in izkušnje, saj je to naprava, ki deluje na podlagi kompleksnih termodinamičnih procesov. Če ne veste, kako pravilno namestiti toplotno črpalko, lahko pride do napak pri delovanju in celo do resnih poškodb ali poškodb same naprave.

Najprej se morate odločiti, kje boste namestili toplotno črpalko. Običajno se montira zunaj hiše, saj je tam največji vir toplote, vendar se lahko tudi namesti znotraj hiše, če je to potrebno.

Naslednji korak je priprava mesta za montažo. To vključuje izbiro ustrezne lokacije za napravo, pripravo podlage za namestitev, kot tudi pripravo električne in vodovodne povezave.

Nato sledi montaža toplotne črpalke. To običajno vključuje priključitev cevovodov za pretok hladilne tekočine, povezavo z zunanjim ventilatorjem in krmilno enoto ter priključitev električnih kablov. Pomembno je, da se pri tem uporabijo ustrezni materiali in da so vsi priključki tesni.

Ko je toplotna črpalka montirana, je potrebno opraviti še nekaj testov, da se preveri, ali deluje pravilno. To vključuje testiranje delovanja vseh komponent, kot so ventilatorji, krmilne enote in cevovodi ter testiranje učinkovitosti ogrevanja.

Nazadnje je pomembno, da se upoštevajo navodila proizvajalca glede vzdrževanja in rednega čiščenja toplotne črpalke, da se zagotovi dolgotrajno in učinkovito delovanje.

Vendar pa je pomembno opozoriti, da je montaža toplotne črpalke zahtevna in zapletena naloga, ki jo mora opraviti strokovno usposobljena oseba.

Zato vam priporočamo, da obiščete spletno stran podjetja Termoting, ki ponuja izvajanje vseh strojno-inštalacijskih del ter ostala razna dela – od izvedbe solarnih sistemov, toplotnih črpalk, klimatskih in prezračevalnih sistemov do prostorskih ureditev in adaptacij.

Za več informacij kontaktirajte podjetje Termoting ali obiščite Termoting Facebook stran.

 

 

 

 

 

Avtor prispevka: