zasebna glasbena šola

Zasebna glasbena šola: razvijte glasbeni potencial svojega otroka

Se sprašujete, kako bi lahko kar najbolje razvili glasbeni potencial svojega otroka? Potem je zasebna glasbena šola, zasnovana po pedagoških načelih Edgarja Willemsa najboljša izbira za vas. Ta glasbena šola se nahaja v Ljubljani, ponaša pa se s kar dvema javnoveljavnima programoma, ki sta drugačna od državnega kurikuluma za glasbene šole. Gre namreč za prvo glasbeno šolo, ki je k nam uspešno vnesla ta dva programa, danes pa poleg nje obstaja le še ena tovrstna glasbena šola. Glasbeni center Edgar Willems stoji na obrobju ljubljanskega barja, vanj pa z veseljem prihajajo otroci različnih starosti. Glasbena šola Ljubljana namreč ustvarja dobro vzdušje, kjer vladata veselje in sproščenost, poleg tega pa je seveda izjemnega pomena še potrpežljivo in vztrajno delo, ki kontinuirano spodbuja glasbeni razvoj otrok.

Po čem je znan Glasbeni center Edgar Willems?

Ta zasebna glasbena šola je torej v Sloveniji pionirka vnosa dveh javnoveljavnih glasbenih programov, ki se od državnega kurikuluma za glasbene šole razlikujeta. Gre torej za napredno glasbeno šolo, katere osnovni cilj je razvoj glasbenega potenciala otrok. Glasbena šola Ljubljana je zasnovana po načelih slovitega glasbenega pedagoga Edgarja Willemsa, po katerem je dobila tudi svoje ime. Znana je po tem, da vanjo otroci, pa tudi odrasli, radi hodijo, saj v njej vlada dobro vzdušje. Učitelji tam učijo, kaj vse je treba vedeti in kako se tega dobro lotiti, da lahko imaš glasbo rad, učijo pa tudi, kako glasbo poslušati in ustvarjati. Celostno gledano gre torej za razvoj glasbenega potenciala otrok in za negovanje ljubezni do glasbe. Vsakršno učenje pa v glasbeni šoli poteka na podlagi znanja učiteljev, to znanje pa je vedno prepleteno še s srčnim in potrpežljivim pristopom.

zasebna glasbena šola

S čim se še ponaša ta zasebna glasbena šola?

Glasbeni center Edgar Willems otroke uči vztrajnega dela, kar je kasneje koristno na vseh področjih, ne le na glasbenem. Prav tako pa ta glasbena šola skrbi za širjenje obzorij otrok, kar se delno dosega tudi z najrazličnejšimi tabori, gostovanji in mednarodnimi povezavami, preko katerih se spoznavajo države kot so Italija, Švica, Francija, Španija, Islandija in druge. Poleg tega je glasbena šola aktivna članica Mednarodne federacije Willems, ki organizira precej medšolskih povezovanj in sodelovanj s tujimi pedagogi in umetniki. V okviru omenjene federacije se glasbeni center udeležuje tudi kongresov Willems v mnogih evropskih mestih, kjer učenci dobijo priložnost, da se srečujejo z glasbeniki in učitelji vsega sveta. Vključitev v ta glasbeni center pa bo za vašim otrokom omogočila tudi predbožični nastop v Cankarjevem domu in številne predstavitve v Slovenski filharmoniji.

Glasbeni center Edgar Willems ima dva javnoveljavna glasbena programa

Ta glasbena šola Ljubljana torej sodeluje na mnogih področjih in omogoča veliko število javnih nastopov, katerih se udeležujejo otroci različnih starosti. Nastopajo torej najmlajši in tudi najstarejši člani glasbene šole, ki so vključeni v zbore, orkestre, so solisti ali komorni glasbeniki. Pestro starostno populacijo tega glasbenega centra omogoča dejstvo, da ima glasbena šola Edgarja Willemsa kar dva različna javnoveljavna glasbena programa. Oba programa temeljita na glasbenih načelih Edgarja Willemsa in sta namenjena otrokom različnih starosti. Tako ta zasebna glasbena šola v Ljubljani ponuja prvi program, ki je poimenovan Glasbeno uvajanje in drugi program, ki se imenuje Glasbena vzgoja. Če si želite o samem glasbenem centru in njegovih programih še kaj prebrati, se odpravite na njihovo spletno stran. Če jih želite spremljati, pa obiščite tudi Facebook profil glasbene šole Edgar Willems.

Program Glasbeno uvajanje

Glasbeni center Edgar Willems ponuja program Glasbeno uvajanje, ki je namenjen najmlajšim otrokom. Konkretno so za vpis v glasbeno šolo Ljubljana, v okviru programa Glasbeno uvajanje, primerni otroci od tretjega do vključno osmega leta starosti. Ta program je namenjen poglobljenemu srečevanju z glasbenimi vsebinami, poteka pa pod vodstvom izkušenih pedagogov. Prav tako so v tem primeru v ospredju premišljeno zasnovana pedagoška načela, ki pripomorejo k razvijanju glasbenega potenciala otrok. Zasebna glasbena šola torej ponuja uvajanje, kjer otroci skozi vodeno igro ter delo osvajajo osnovna ritmična, melodična in harmonska znanja. V okviru Glasbenega uvajanja otroci razvijajo svoje glasbene sposobnosti ter so deležni glasbene in širše estetske vzgoje, kar je temelj za nadaljnje udejstvovanje na glasbenih in drugih umetnostnih področjih. Tovrsten razvoj pa je pomemben še z vidika razvoja kvalitetnega spremljanja glasbe in druge umetnosti.

vpis v glasbeno šolo ljubljana

Kako poteka program Glasbenega uvajanja?

Program Glasbeno uvajanje je tristopenjski program, ki poudarja intenziven in sistematičen pristop do glasbene vzgoje. Trajanje programa se razlikuje, saj je odvisno od starosti otroka ob vključitvi. Celoten program je torej prilagojen razvojni stopnji otrok, zato delo praviloma poteka v majhnih in starostno homogenih skupinah. Slednje pa v povprečju štejejo od 8 do 10 otrok. Tudi dolžine učnih ur so prilagojene starosti otrok tako, da imajo mlajši otroci krajše ure. Konkretno to pomeni, da tri, štiri in pet letni otroci učne ure obiskujejo enkrat tedensko po 60 minut. Malce starejši, torej šest in sedemletniki, pa imajo učne ure dolge 90 minut. Po zaključenem programu Glasbenega uvajanja, se lahko učenci vključijo še v program Glasbena vzgoja ali pa izobraževanje, po uspešno opravljenem sprejemnem preizkusu, nadaljujejo v javnih glasbenih šolah.

Program Glasbena vzgoja

Glasbena šola Ljubljana ima torej še drugi program, imenovan Glasbena vzgoja, kamor se lahko vključijo sedem ali osemletniki. Pogoj za vključitev v ta program pa je uspešno opravljen program Glasbenega uvajanja po Edgarju Willemsu. Program Glasbena vzgoja vključuje pouk »živega solfeggia«, to je pristop, v okviru katerega se otrokom glasbene vsebine podaja v okviru žive glasbe. Otroci vsebine pridobivajo ob poslušanju velikih glasbenih del, petju, ustvarjanju in gibanju. Tovrsten pristop učencem omogoča, da najdejo svojo umetniško pot in svojstven glasbeni izraz. V okviru tega programa pa se lahko učenci odločijo tudi za učenje instrumenta. Izberejo si lahko učenje klavirja, violine, viole, violončela, kljunaste flavte, prečne flavte, klarineta, saksofona, fagota in roga. Učenje naštetih inštrumentov pa lahko poteka v obdobju nižje (6 razredov) in višje (7. in 8. razred) glasbene šole.

Kako poteka program Glasbene vzgoje?

Ta program, ki ga izvaja zasebna glasbena šola, torej prakticira glasbeno opismenjevanje s pomočjo žive glasbe. Na urah se tako poslušajo velika glasbena dela, učenci pojejo, ustvarjajo in se gibajo. Pouk inštrumenta praviloma poteka dvakrat tedensko, v okviru individualnih učnih ur. Poleg individualnih ur pa se v okviru Glasbene vzgoje izvaja še skupinsko muziciranje, kjer se učenci navajajo na poslušanje drug drugega in na medsebojno sodelovanje. Skupinsko muziciranje poteka v obliki komornih sestav, pevskega orkestra in tudi šolskega orkestra. Program Glasbena vzgoja goji tudi veselje do nastopanja s pomočjo šolskih nastopov in nastopov v večjih dvoranah. Med slednje sodijo Cankarjev dom, oder Slovenske filharmonije, dvorane ljubljanskega Konservatorija za glasbo, prostori drugih prijateljskih glasbenih šol in celo dvorane zunaj slovenskih meja.

glasbena šola Ljubljana

Glasbena šola Ljubljana sledi psihologiji glasbe Edgarja Willemsa

Edgar Willems je bil zelo znan glasbeni pedagog, ki je povezoval glasbeno vzgojo z novimi znanji s področja psihologije. Zagovarjal je tezo, da je občutek za glasbo potencialno prisoten v vsakem človeku, čemur je prilagajal tudi svoj pristop. Trdil je, da je občutek za glasbo potrebno le prebuditi s primerno vzgojo že v ranem otroštvu. Temu prepričanju sledi tudi zasebna glasbena šola, ki glasbeni razvoj spodbuja že pri najmlajših, ko se vključijo v program Glasbenega uvajanja. Edgar Willems se je dosti ukvarjal z vprašanjem posluha pri otrocih, natančneje je raziskoval vse tri komponente, ki pogojujejo posluh. Te komponente so slušno zaznavanje, čustvena odzivnost na slišano in analitično, zavestno poslušanje, ugotavljal pa je, da je izjemno pomemben razvoj vseh treh komponent, čemur sledi tudi glasbeni center Edgar Willems.

Katere so osnovne značilnosti pristopa Edgarja Willemsa?

Glasbeni pedagog Edgar Willems je razvil metodološki sistem, ki je namenjen celoviti glasbeni vzgoji in vsestranskemu oblikovanju človeške osebnosti. Njegov pristop vključuje razvoj posluha in točnega občutka za ritem pri vseh, bolj in manj nadarjenih otrocih. Pristop po Edgarju Willemsu, ki ga otroci pridobijo, ko se odločijo za vpis v glasbeno šolo Ljubljana, vključuje tudi »živi solfeggio«. Torej učenje preko »živega« ritma in »živega« zvoka. Pristop po Edgarju Willemsu pa spodbuja tudi aktivno sodelovanje učencev, kar je nedvomno dobro za razvoj dobrega odnosa med učiteljem in učencem. Prav tako pa tovrsten pristop predpostavlja še razvoj posluha s fiziološkega, afektivnega in mentalnega vidika, ne zgolj muzikalnega. Enako velja za učenje instrumenta, kjer se muzikalnosti ne sme zanemariti na račun učenja instrumentalne tehnike. Konkretno to pomeni, da ima doživeto igranje prednost pred formalno popolnostjo.

Kako poteka vpis v glasbeno šolo Ljubljana?

V Glasbeni center Edgar Willems se lahko vpišejo otroci med tretjim in sedmim letom starosti, torej v program Glasbeno uvajanje. Uspešno zaključen program Glasbenega uvajanja je namreč pogoj za vključitev v nadaljnji program Glasbene vzgoje, zato je začetni vpis možen le v prvi program. Po končanem prvem programu, se lahko otroci vključijo še v pouk inštrumenta in solfeggia. Če vas torej zanima vpis v glasbeno šolo Ljubljana, pritisnite na priloženo povezavo, ki vas bo usmerila na njihov kontakt. Ta zasebna glasbena šola, ki upošteva načela glasbenega pedagoga Edgarja Willemsa, bo poskrbela za kvalitetno razvijanje glasbenih sposobnosti vašega otroka. Če si želite vključitve, pošljite e-prijavnico in se tako uvrstite na čakalni seznam. Glasbena šola Ljubljana izvaja drugi program za šest in sedemletnike na Rudniku v matični šoli. Prvi program, za tri do petletnike, pa je poleg omenjene lokacije na voljo še ena lokacija Vrtcu Pingvin za Bežigradom.

Avtor prispevka: