Odškodnina za padec na javni površini

Kdaj vam pripada odškodnina za padec na javni površini?

Če ste utrpeli poškodbo na javni površini, vam lahko pripada odškodnina za padec na javni površini. Kako visoka je odškodnina za padec na javni površini je odvisno od vrste in stopnje poškodbe, vendar pa imajo pravico do odškodnine vsi, ki so utrpeli poškodbo zaradi tuje malomarnosti ali neustreznega vzdrževanja javne površine. Odškodnina za padec na javni površini je možna le v primeru, da oškodovanec ni sam kriv za nesrečo. Potrebno je predložiti ustrezne dokaze, ki potrjujejo okoliščine nesreče in razlog, e zakaj se odškodnina za poškodbe zahteva.

Kdo ima pravico do nje in kakšne poškodbe so pogoste?

Javna površina je prostor, ki je namenjen uporabi vsem ljudem. Med javne površine spadajo različna območja, kot so ulice, parki, gozdovi, jezera, kolesarske poti, pločniki, parkirišča, pokopališča, zelenice in podobno. Če se oseba poškoduje na javni površini, ji pripada odškodnina za padec na javni površini. Odškodnina za padec na javni površini predstavlja finančno nadomestilo za nastalo škodo. Pogoste poškodbe na javnih površinah so npr. padci na ledu, poškodbe zaradi mokrih tal v nakupovalnih središčih, padci po stopnicah in podobno. Odškodnina za poškodbe je zagotovljena vsakomur, ki se je na javni površini poškodoval, vendar mora biti dokazano, da ni sam kriv za nastalo poškodbo.

Kako se pridobi odškodnina za poškodbe na javni površini?

Če želite prejeti odškodnino za padec na javni površini, mora biti izpolnjen več pogojev. Prvi in najpomembnejši pogoj je, da niste odgovorni za nesrečo, ampak jo je povzročila tretja oseba, kot je na primer lastnik javne površine. Drugi pogoj za prejemanje odškodnine so ustrezna dokazila, ki dokazujejo nastalo škodo, kot so fotografije kraja nesreče, zdravniški izvidi in izjave prič. Poleg tega morate obiskati zdravnika, da vam postavi diagnozo in dokaže resnost poškodbe. Pomemben pogoj za prejemanje odškodnine je tudi, da ima lastnik javne površine zavarovano odgovornost pri zavarovalnici.

Odgovornost lastnika javnih površin lahko delimo na dve vrsti: krivdno in objektno odgovornost. Krivdna odgovornost se nanaša na odgovornost lastnika zaradi malomarnosti, kar lahko povzroči poškodbo na javni površini (na primer, neodstranjen sneg ali led na pločniku). Objektna odgovornost pa se nanaša na odgovornost zaradi napake v izgradnji objekta (na primer, nepravilno postavljena ograja).

Odškodnina za padec na javni površini
V primeru padca na javni površini, ste lahko upravičeni do odškodnine za povzročeno škodo.

Nasveti za zbiranje dokazov in vložitev zahtevka

Če želite biti upravičeni do odškodnine za padec na javni površini, je pomembno, da pridobite ustrezne dokaze o nesreči. Če je mogoče, posnamite fotografije kraja nesreče in poskušajte pridobiti izjave prič, ki so bile priča nesreči. Če ste resno poškodovani, pokličite policijo, da naredi zapisnik o nesreči. Poleg tega se posvetujte z zdravnikom, ki bo ocenil vaše poškodbe in vam dal diagnozo, kar lahko služi kot dodatni dokaz. Zbrane dokaze lahko predložite zavarovalnici, ki bo odločala o vaši zahtevi za odškodnino.

Da bo odškodnina za padec na javni površini mogoča, je pomembno, da zberete čim več dokazov o škodnem dogodku. Poleg že omenjenih nasvetov o fotografiranju kraja dogodka in pridobivanju pričevanj, je potrebno pridobiti tudi fotokopije zdravniških potrdil in izvidov, ki opisujejo vašo poškodbo, fotokopije specialističnih izvidov in poškodbenih listin nujne medicinske pomoči, fotokopije bolniških listov ter mnenje ZZZS. Poleg tega lahko pomagajo tudi fotografije neustrezne površine, kjer ste padli, in vaš osebni opis dogodka ter čas in kraj nesreče. Priporočljivo je narediti tudi uradni zapisnik o škodnem dogodku in nato vložiti zahtevo, da se odškodnina za padec na javni površini pridobi. S temi dokazi bo vaša zahteva za odškodnino močnejša in bolj utemeljena.

Visoka odškodnina Planinšec nudi strokovno pomoč pri pridobivanju odškodnine

Uradni zapisnik je osnova za uveljavljanje odškodnine za padec na javni površini. To pomeni, da je pomembno, da ta zapisnik napiše uradna institucija ali oseba, na primer policija. Padci na javnih površinah se lahko zgodijo vsakomur, zato je pomembno, da imate, če želite prejeti denarno nadomestilo, vse potrebne dokumente in dokaze. Če imate težave pri uveljavljanju odškodnine, vam lahko pomaga strokovno podjetje, kot je Visoka odškodnina Planinšec. Če vas zanima več, pošljite povpraševanje.

Odškodnina za padec na javni površini
Ne dopustite, da za padec na javni površini ne dobite nadomestila.

Visoka odškodnina Planinšec vam ponuja strokovno pomoč s specializiranim odškodninskim pravnikom, kar zagotavlja, da boste prejeli pravično denarno nadomestilo za vaš primer padca na javni površini. Če se znajdete v takšni situaciji, je Visoka odškodnina Planinšec prava izbira za vas. Pokličite jih takoj po dogodku, da boste zagotovo prejeli ustrezno izplačilo odškodnine.

Kako je odškodnina izplačana?

Odškodnina za poškodbe je denarna odškodnina, ki jo zavarovalnica izplača osebi, ki je utrpela hude telesne ali duševne posledice zaradi škodnega dogodka. Odškodnina za poškodbe je lahko izplačana v obliki enkratnega zneska ali pa v obliki mesečne rente. Številni ljudje, ki so utrpeli hudo poškodbo, zaradi tega niso sposobni redno in normalno opravljati svojega dela, kar ima za posledico finančno prikrajšanost. Zato odškodnina za hudo poškodbo upošteva tudi ta dejavnik. V primeru, da potrebujete pomoč pri pridobitvi odškodnine za hudo poškodbo, vam lahko pomaga Visoka odškodnina Planinšec.

Odškodnina za padec na javni površini
Za pravično odškodnino za padec na javni površini se obrnite na naše strokovnjake.

Različne vrste odškodnin

Odškodnina se lahko nanaša na različne vrste škode, med drugim tudi na telesno poškodbo ali materialno škodo. Poleg tega pa poznamo tudi odškodnino za prihodnjo materialno škodo, ki se nanaša na finančno prikrajšanje v prihodnosti, ki ga oškodovanec utrpi zaradi manjše sposobnosti za opravljanje dela. V takšnih primerih se izplača odškodnina za hudo poškodbo, ki je namenjena kot nadomestilo za vzpostavitev prvotnega finančnega stanja oškodovanca. Ta se izplača ne glede na to, ali je oškodovanec prejemal plačo na podlagi priložnostnih del ali z zaposlitvijo za določen čas, saj šteje, da bi v primeru, da do škodnega dogodka ne bi prišlo, oškodovanec svoje delo še vedno opravljal in prejemal plačo. Če se znajdete v takšni situaciji, lahko za pridobitev odškodnine za hudo poškodbo poiščete pomoč pri podjetju Visoka odškodnina Planinšec.

Odškodnina za hudo poškodbo se lahko izplača tudi v obliki odškodnine za že nastalo materialno škodo, ki zajema naložbe v prenovo bivalnega prostora, kjer bo oškodovanec bival (šteje predvsem za invalide), nakup medicinskih in negovalnih pripomočkov ter stroške profesionalne nege oškodovanca.

Kako se določi upravičenost in kaj vključuje doživljenjska renta?

Pri podjetju Visoka odškodnina Planinšec najprej določajo, ali je oškodovancu upravičena odškodnina za hudo telesno poškodbo. Za ugotavljanje tega najprej opredelijo, kaj predstavlja huda telesna poškodba in nato preverijo, ali poškodba oškodovanca spada v to kategorijo. Huda telesna poškodba je poškodba, ki trajno in za vedno vpliva na življenje oškodovanca.

Avtor prispevka: