Kako postati uspešen nlp coach in kaj to sploh je?

Odkrijte potenciale, ki jih mogoče sami ne vidite in postanite nlp coach. Nlp lahko opišemo oziroma definiramo na veliko različnih načinov. Da ne bo pomote, kratica nlp ne vključuje neznanih letečih predmetov.

Kaj je nlp?

Nlp je način, kako mi razmišljamo. Ko se rodim, ne dobimo priročnika. Učimo se skozi vsa življenjska obdobja, zato tudi rek: “ na napakah se učimo,” še kako drži.

Nevrolingvistično programiranje ali skrajšano nlp, je primerno za vsakogar, ki se sprašuje, kako spremeniti sebe, s tem pa tudi svet, ki ga obkroža. Najlažje ga opišemo kot proces osebne rasti, s katero dosegamo odličnost na vseh področjih življenja ali dela, ali pa celo kot umetnost osebne transformacije, s katero lahko spreminjamo tudi druge. Nlp je model medsebojne komunikacije, pri katerem gre večina za odnos med uspešnimi vedenjskimi vzorci, ki temeljijo na osebnih izkušnjah. Je sistem alternativne terapije, ki temelji na tem, da ljudi uči samozavedanja in učinkovite komunikacije. Spreminja miselne vzorce, občutke in vedenje.

Z nlp tehnikami lahko preprosto in učinkovito vplivamo na delovanje možganov in z uporabo jezika ter neverbalne komunikacije, tako prepoznamo svoje mentalne odzive na različne dražljaje. Marsikdaj ne moremo vplivati na dogajanje okoli nas, vedno pa lahko vplivamo na svoj notranji svet oziroma, kako se sami odzivamo na dogodke okoli nas.

Metoda nlp je pravzaprav modeliranje. To pomeni opazovanje, prepoznavanje, analiziranje in ponavljanje veščin.

Besedno zvezo nevrolingvistično programiranje ali skrajšano nlp, vam bom podrobneje razložila.

N – označuje nevrologijo – živčni sistem in možgane. Izkušnje pridobimo s petimi čutili: sluhom, vidom, tipom, vonjem in okusom. Z senzoričnim sistemom telesa zaznavamo dražljaje in te preoblikujemo v svojo energijo. Tako tvorimo občutek s katerim komuniciramo z zunanjim okoljem.

L – lingvistika ali jezikoslovje. Predstavlja verbalni (besedni) in neverbalni (nebesedni) jezik, s katerim lahko opisujemo, razumemo in ovrednotimo svoje izkušnje.

P – označuje programiranje. Naučimo se učinkovite ureditve misli in vedenja, da dosežemo želene cilje in rezultate.

Z nlp pridobimo nove, učinkovitejše strategije, ki nam omogočajo več izbir za doseganje zastavljenih ciljev.

Kako je nastal nlp?

Richard Bandler in John Grindler sta opazovala ljudi, ki so bili v nečem odlični. Ugotovila sta, da uspešni ljudje počnejo nekaj dobrega za ljudi, ki pri svojem delu ali življenju niso uspešni. NLP je zelo praktična metoda – ko imamo izziv, uporabimo tehniko, ki deluje, zato se je ta koncept prenesel na področje svetovanja, izobraževanja in osebnega razvoja, ki je primeren za skupine ali posameznika.

Kdo je nlp coach in kako to postati

Nlp coach je oseba, ki pomaga klientom, lahko so posamezniki ali skupina, reševati izzive na način, ki klientu omogoča lastno svobodo odločanja, ga naredi močnejšega, da lahko le-ta prepoznava svoje lastne vire, jih krepi in prenaša v vsakdanjo uporabo.

Nlp coach je izurjena oseba, ki prisluhne potrebam posameznikov ali podjetij in jim pomaga pri odkrivanju rešitev.

Nlp coach v organizaciji lahko nastopa kot zunanja podpora posamezniku ali skupini, lahko pa nastopa tudi znotraj organizacije.

Nlp coach podpira klienta pri doseganju večje samozavesti, razvoju novih veščin, reševanju konfliktov, postavljanju in doseganju ciljev, pri soočanju z vlogami v organizaciji ali s kriznimi situacijami in stresom, pri učinkovitem vodenju skupin in ustvarjalnem razmišljanju izven ustaljenih vzorcev.

Če želite postati profesionalni nlp coach z integriteto, ki jim bodo stranke zaupale, je pomembno, da ste tudi sami vzor odličnosti.

Eden takšnih je tudi v Sloveniji. Nlp coach Aleksander Šinigoj se je šolal na Univerzi v Salfordu in doktoriral na Univerzi v Ljubljani. Bil je izbran v skupino asistentov dr. Richarda Bandlerja, ki je soustanovitelj nevrolingvističnega programiranja. Dr. Aleksander Šinigoj, kot nlp coach pomaga številnim domačim in tujim gospodarstvenikom, zdravnikom, športnikom, psihologom, študentom in dijakom. Delal je za številna ugledna podjetja doma in v tujini, predaval v 19 državah, na 4 kontinentih, je avtor številnih avdio programov, knjig in inovativnih pristopov, ki vodijo k pozitivnim spremembam in uresničevanju ciljev posameznika.

Nlp coaching

Cilj nlp coachinga je podreti posameznika in skupine na osebno in profesionalni poti rasti, s pravimi kompetencami, izkušnjami in razpoložljivostjo.

Kaj ponuja nlp coaching

Nlp coaching je praktičen, celovit in inovativen tečaj usposabljanja, ki ljudem pomaga določiti natančne cilje in jih spreminja v konkretne rezultate. Uporabnikom daje na voljo vsa svoja poznavanja s ciljem po doseganju najboljših rezultatov.

Tečaj nlp coachinga

Pogosto ljudje ne uresničijo svojih sanj, saj se preveč osredotočajo na negativna čustva, namesto da bi pozornost namenili razpoložljivim virom ter osebnemu, karakternemu in čustvenemu potencialu. Nlp coaching nam pomaga odkriti in opredeliti cilje, ki jih želimo uporabniki doseči v osebnem ali poklicnem življenju, predvsem pa nas nauči samonadzora.

Če slišite klic, poklicanost, da pomagate drugim in če si želite spremembe v vašem kariernem življenju je čas, da prebudite moč v sebi. Ker je življenje za vsakega od nas zakladnica različnih okoliščin, obstajajo različne interpretacije tega plemenitega poklica, prav tako nekatere zlorabe izraza nlp coach. Nlp coach torej ni čudežni delavec, ampak oseba, ki vam bo v popolno oporo, ki se osredotoča na sedanji trenutek, prihodnost in predvsem na vaš osebni razvoj.

Avtor prispevka: