Najbolj iskani poklici

Najbolj iskani poklici, ki jih narekuje nova doba

Tehnološki, računalniški, gospodarski, zdravstveni in trajnostni razvoj narekujejo novo dobo v zaposlovanju nove delovne sile. Vse več mladih stoji na razpotju v odrasli svet. Za kateri poklic naj se odločijo? Najbolj iskani poklici, ki jih narekuje nova doba, so v informacijski tehnologiji in trajnostnem razvoju. Od strokovnjakov se bodo iskala široka znanja, iznajdljivost, prilagodljivost, želja po napredku in navsezadnje tudi skrb za osebni napredek. Ker naše šolstvo tega še ne poučuje, moramo biti starši tisti, ki naše otroke pripravimo za novi svet.

racunalnikar

Če je še nekaj let nazaj veljalo, da ko si dobil zaposlitev, si tam tudi ostal, danes temu ni več tako. Podjetja se ustanavljajo in zapirajo. Dejavnosti niso več same sebi namen. Obstanek na dolgi rok zagotavlja podjetjem, ki se sproti prilagajajo spremembam na vse močnejšem trgu. Zato morajo imeti zaposlene strokovnjake, ki skrbijo tako za osebni napredek, kot za napredek dejavnosti, ki jo opravljajo. In v te zaposlene tudi vlagati.

Informacijska tehnologija in okolje

Najbolj iskani poklici v tem trenutku so v digitalni tehnologiji in na področju trajnostnega razvoja. Prav tako pa na področju dela z posameznimi skupinami prebivalstva, največ s starejšimi. Je pa tudi nekaj poklicev, ki izumirajo, a jih še vedno nujno potrebujemo.

Informacijska-tehnologija-in-okolje

Vsa podjetja že sedaj nujno potrebujejo informatike. Z razvojem informacijske tehnologije so postali nuja v podjetjih. Avtomatizacija nadomešča vse več delovnih mest. Vendar še vedno potrebuje strokovnjake, ki jo izdelujejo in nadzorujejo. To je delo informatikov. Brez spleta si današnjega sveta sploh ne predstavljamo več. Vsako podjetje mora imeti svojo spletno stran, če želi obstajati na trgu dela. Za te spletne strani skrbijo spletni oblikovalci. Za njihovo predstavljanje in spletni marketing pa skrbijo SEO strokovnjaki. Brez upravljavca družbenih omrežij se bo marsikateremu podjetju slabo pisalo. Tako je to zelo iskan poklic prihodnosti. Današnja mladina pa ta področja sicer uporablja v osebne namene. Z ustrezno spodbudo pa lahko postanejo pravi strokovnjaki na tem področju in tako dobijo zelo dobro plačano zaposlitev. Na področju informatike bodo tako v prihodnosti najbolj iskani poklici.

V sodobnem svetu se vse vrti okoli številnih podatkov. Matematik, podatkovni analitik, lahko z njimi omogoča podjetju vse vrste poslovanja in takojšnjega preverjanja podatkov. Skrbi za vse vrste podatkov od materialnih prihodkov do odhodkov. Od gibanja cen na trgu, do preračunavanja donosnosti dela. Istočasno pa skrbi za dobiček v podjetju.

Industrijska revolucija v prejšnjem stoletju je zelo prizadela naravo na zemlji. V preveliki želji za zaslužkom so nanjo malo pozabili. Zato sta zrak in zemlja zelo onesnažena. Novo stoletje pa narekuje razvoj v sozvočju z naravo. Za to skrbijo številni naravovarstveniki, ki skrbno nadzorujejo vse posege v naravo. Arhitekti pa izdelujejo projekte umeščanja gradenj na podlagi trajnostnega razvoja. Nove stavbe niso le betonski gradovi, temveč z zelenjem kombinirana domovanja na ustreznem prostoru. Urbani pridelovalci hrane pa tudi v središčih velikih mest sadijo vse možne vrste sadja, zelenjave, zelišč in grmovnic. Za to je potrebno ogromno znanja in iznajdljivosti. Ker voda ni več sama po sebi vir, mora tudi za njo nekdo skrbeti. Tehniki za nadzor vode so strokovnjaki, ki se ukvarjajo s to dobrino, da ne postane velik družbeni problem. Saj brez vode ni življenja. Skrbijo za stalno kontrolo kakovosti in čistoče vode. Opozarjajo na preteče nevarnosti in z ustreznimi zakonskimi pregledi skrbijo za ta vir življenja. Tudi poklici na področju trajnostnega razvoja so najbolj iskani poklici.

Nega starejših

Staranje prebivalstva na stari celini narekuje nove poklice tudi na tem področju. Vse več se išče negovalcev starostnikov. Poklic sam je zelo naporen, istočasno pa zelo lep. Pomoč bližnjemu nas čustveno izpopolnjuje. Starostniki pa so zaradi svojih bolezni in nezmožnosti popolnoma kvalitetnega življenja včasih malo težjega karakterja. Prav za kakovost življenja v tretjem življenjskem obdobju skrbijo tudi socialni oskrbovalci.

Avtor prispevka: