Pomožni objekti zahtevajo upoštevanje posebne zakonodaje

Pomožni objekti so dvoje vrst in veliko ljudi ne ve, za katere je gradbeno dovoljenje obvezno in za katere ne. Če zgradite pomožni objekt brez dovoljenja, gre za črno gradnjo, za katero so predvidene visoke kazni, legalizacija ali rušitev takega objekta na stroške graditelja. Pomožni objekti so v zakonodaji poimenovani kot nezahtevni ali enostavni objekti, med katerimi pa je kar precejšnja razlika pri pridobivanju legalnega dokumenta s strani Ministrstva za okolje in prostor.

Kaj so pomožni objekti?

Pomožni objekti so nezahtevne ali enostavne gradnje. Nezahtevni objekti po zakonu so garaža, nadstrešek, lopa in zimski vrt, drvarnica, ograja, ki je višja od dveh metrov in ne presega treh metrov, sem spadajo tudi fitnes in savna, pa tudi podporni zid, ki je višji od 1,5 metra.

Za naštete nezahtevne objekte, ki so pomožni objekti, obvezno potrebujete gradbeno dovoljenje, ki bistveno manj zahtevno od gradbenega dovoljenja za zahtevne objekte, ki so hiše in večje stavbe ali bazeni, gospodarski in poslovni objekti.

Pomožni objekti, za katere pa ne potrebujete gradbenega dovoljenja, pa so po zakonu enostavni objekti, ki pa so objekti izključno za lastne potrebe. Mednje spadajo stavbe, ki ne presegajo površine 30 m2, pomožni javni objekti, ki so tudi omejeni na največ 40 m2, ograje, ki ne presegajo dveh metrov in podporni zidovi, ki niso višji od polovice metra ter še bazeni, ki niso večji od 60 kubičnih metrov ali majhen premičen čebelnjak.

Pomozni-objekti-zahtevajo-upostevanje-posebne-zakonodaje

Kdaj so pomožni objekti legalni?

Pomožni objekti, ki so enostavni objekti, potrebujejo dovoljenje občine in jih priglasi v upravno enoto investitor sam, lahko pa tudi njegov zastopnik. Občina bo izdala uraden dokument, lokacijsko informacijo, s katerim bo dala zeleno luč enostavnemu objektu, da je v skladu z občinskim prostorskim aktom, ki upošteva različno lokalno in državno zakonodajo, zakone o varovanju voda, kulturne dediščine in podobno. Točno vam bodo v roku enega meseca odgovorili, ali smete pomožni objekt postaviti ali ne, ter pod kakšnimi pogoji. Lahko pa se o tem na upravni enoti pozanimate že prej.

Gradbeno dovoljenje za enostavne objekte izda Ministrstvo za okolje in prostor in ga vloži investitor ali pa njegov zastopnik. Običajno traja največ en mesec, da dobite dovoljenje oziroma vas opozorijo strokovnjaki na napake ali pomanjkljivosti ali pa povsem zavrnejo gradnjo, seveda z natančno obrazložitvijo. Če morajo pridobiti še dovoljenja drugih ministrstev, se bodo obrnili nanje in bo malo dlje trajalo. Običajno pa je postopek zelo enostaven in hiter.

Pomozni-objekti-zahtevajo-upostevanje-posebne-zakonodaje

Koliko časa traja gradbeno dovoljenje

Ko imete papir v rokah, ne traja večno ampak morate v treh letih izkoristiti gradbeno dovoljenje ter pričetek gradnje priglasiti pristojni upravni enoti, drugače boste morali pridobivanje dokumentacije ponoviti, če gradbeno dovoljenje zastara.

Da bi bili gotovi, kakšen objekt lahko zgradite, sta pravna podlaga za to Gradbeni zakon in Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost, kar si lahko bolj potrebno ogledate na spletni strani eUprave RS, kjer boste našli zavihek nepremičnine in okolje.

Posebnosti pomožnih objektov

Veliko ljudi tudi ne ve, da se pomožni objekti ne smejo priključevati samostojno ampak, da morajo biti priključeni na obstoječi priključek, ki je del stavbe z gradbenim dovoljenjem.

Smejo stati tudi izključno na zemljišču stavbe, h kateri pripadajo in sicer samo toliko časa, dokler ta stavba obstaja. Če stojijo ne zemljiščih večstanovanjskih stavb lahko vsako stanovanje zgradi le en pomožni objekt za lastne potrebe in skupaj le toliko, da je dosežena dovoljena meja pozidanosti parcel, o čemer določa občina.

Avtor prispevka: