O projektu

Odkrij svoj talent je spletno mesto Dneva odprtih vrat slovenskega gospodarstva, nastalo na pobudo Gospodarske zbornice Slovenije. Pobuda je nastala na podlagi povratnih informacij podjetij o izzivih, s katerimi se srečujejo pri kadrovanju.

Dan odprtih vrat je vseslovenski enodnevni dogodek, ko slovenska podjetja odprejo svoja vrata in obiskovalcem predstavijo delovne procese, naravo in pogoje dela v realnem okolju. Projektu se kot partnerji pridružujejo Zavod RS za zaposlovanje, Zavod RS za šolstvo ter Center RS za poklicno izobraževanje.

Trenutno aktualen dogodek je namenjen šolski mladini in njihovim staršem, srednješolcem, študentom in iskalcem zaposlitve, ki si želijo novih kariernih izzivov.

Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva bo potekal 28. novembra 2019 ob 16.30 uri v vseh podjetjih, ki jih boste našli na tem mestu.

Prijave za obisk podjetij se odprejo 4. novembra 2019 in so odprte do zapolnitve mest v podjetjih.

CILJ 1: PONUDITI VEČ INFORMACIJ

Ponuditi več informacij o poklicih, naravi in pogojih dela v realnih delovnih okoljih, da obiskovalci prepoznajo svoj poklicni interes, svoj potencial, svoj talent.

CILJ 2: ZRUŠITI STEREOTIPE

Razbiti stereotipe o "manj" in "bolj" priljubljenih oz. spoštovanih poklicih.

CILJ 3: OMOGOČITI SPOZNAVANJE PERSPEKTIVNIH POKLICEV

Omogočiti spoznavanje perspektivnih poklicev, ki jih naše gospodarstvo potrebuje.

Zakaj Dan odprtih vrat?

Ko se v različnih življenjskih obdobjih odločamo za izbiro poklica, se znajdemo pred zahtevno nalogo. Poklicev ne poznamo dovolj dobro, da bi se odločali na podlagi interesov in lastnih potencialov. Še posebej se je težko odločiti za poklice, ki so našim očem bolj skriti in jih sploh ne poznamo. Zbiranje informacij v podjetjih, opazovanje in razgovori z zaposlenimi, so izjemnega pomena. Dan odprtih vrat je namenjen prav temu. Gospodarstvo želi približati obiskovalcem številne poklice, ki jih ne
poznamo dovolj, da bi se v njih »prepoznali« in si zagotovili uspešno šolanje in zaposlitev, kjer bomo zadovoljni.


Zakaj vključujemo tudi starše in zakaj v popoldanskem času?

Ker starši igramo pomembno vlogo pri poklicnem odločanju svojih otrok, pogosto pa nimamo dovolj informacij o poklicih, pogojih dela, trgu dela. Imamo pa tudi nepravilne predstave. Z obiski v podjetjih lahko tudi starši pridobimo dodatne informacije, ki pomagajo pri skupnem razmisleku o nadaljevanju šolanja naših otrok. 


Dan odprtih vrat je zato organiziran v popoldanskem času z namenom, da se obiskov podjetij lahko udeleži tudi čim več staršev.