Pravno obvestilo

Spletno mesto danzakariero.si ureja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ).

Vse pravice so pridržane. Vse informacije in dokumenti na omenjenem spletnem mestu so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine in so last ZRSZ ali drugih oseb, ki so na ZRSZ prenesle omejeno pravico njihove uporabe, kar velja za informacije drugih oseb, prikazane na spletnem mestu.
 

Omejena uporaba informacij in dokumentov

Informacije in dokumente s teh spletnih strani je dovoljeno prenašati za osebno rabo, pri čemer uporabnik ne sme spreminjati označb o avtorskih in drugih intelektualnih pravicah ali drugih lastninskih pravicah. Informacij in dokumentov, namenjenih ogledu in branju, ni dovoljeno prenesti in natisniti v komercialne namene. Brez izrecnega pisnega dovoljenja lastnika spletnih strani informacij in dokumentov, objavljenih na spletnem mestu, ni dovoljeno kopirati, reproducirati, spreminjati, pošiljati po navadni ali elektronski pošti niti razširjati na kak drug način. Prav tako je strogo prepovedano uporabiti katerikoli element kakorkoli drugače kot izključno v osebne, nekomercialne namene.

 

Omejitev odgovornosti

ZRSZ si pridružuje pravico, da kadarkoli in na kakršenkoli način spremeni vsebino svojih spletnih strani ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila. ZRSZ ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do spletnega mesta in uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na spletnem mestu (npr. občasno nedelovanje strežnikov) ali kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.
  

ZRSZ ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z morebitno škodo, ki bi nastala obiskovalcem te spletne strani ali tretjim osebam zaradi uporabe teh spletnih strani ali z njimi povezanih drugih strani, razen v primerih, ko bi bila ta izključitev odgovornosti v nasprotju z zakonom.
 

Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.