Termoelektrarna Brestanica d.o.o.

Cesta prvih borcev 18 8280 Brestanica

www.teb.si

45.9974223,15.4783905
Dejavnost

Proizvodnja električne energije iz fosilnih virov (zemeljski plin in ekstra lahko kurilno olje), to je konične, trapezne in po potrebi pasovne energije; primarno, sekundarno in terciarno regulacijo delovne in jalove energije; proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov - energija sonca, skladiščenje tekočih goriv.

Na kratko

TEB ima posebno vlogo v slovenskem elektroenergetskem sistemu.

S svojo tehnologijo, plinskimi bloki skupne moči 350 MW, zagotavlja vse temeljne sistemske storitve v elektroenergetskem sistemu Slovenije: ročno rezervo za povrnitev frekvence v primerih izpada večjih proizvodnih blokov ali drugih motenj v nacionalnem energetskem sistemu; zagon plinskih blokov brez zunanjega vira napajanja in neodvisni vir napajanja nujne lastne rabe NEK ...