Elektro Ljubljana d.d. DE Novo mesto

Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto

www.elektro-ljubljana.si

,
Dejavnost

Distribucija elektične energije

Na kratko

V družbi Elektro Ljubljana opravljamo omrežninsko dejavnost in z elektroenergetsko infrastrukturo povezane tržne storitve v osrednji in jugovzhodni Sloveniji. V naših strokovno usposobljenih rokah je največje distribucijsko omrežje v Sloveniji in lastništvo elektroenergetske infrastrukture.