Elektro Ljubljana d.d. DE Ljubljana

Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana

www.elektro-ljubljana.si

,
Prijave so zaprte
Dejavnost

Z znanjem, izkušnjami in stalnim razvojem zagotavljamo trajnosten distribucijski sistem za zanesljivo, varno ter kakovostno oskrbo z električno energijo.

Iskani kadri
  • Elektromonterji,
  • inženirji s področja elektrotehnike

Na kratko

V družbi Elektro Ljubljana opravljamo omrežninsko dejavnost in z elektroenergetsko infrastrukturo povezane tržne storitve v osrednji in jugovzhodni Sloveniji. V naših strokovno usposobljenih rokah je največje distribucijsko omrežje v Sloveniji in lastništvo elektroenergetske infrastrukture.

Obiskovalce bomo sprejeli v:

-          Ljubljani, Kotnikova 9